Firmabil – men bara när den behövs!

Som medlem i Göteborgs Bilkoop (GBK) kan ni sänka era kostnader, ha tillgång till ett stort antal bilar och förenkla all hantering. Dessutom är de miljömässiga fördelarna tydliga!

Göteborgs Bilkoop är Sveriges största bilkooperativ och bildades som Majornas Bilkooperativ 1988. Som medlem får ni tillgång till drygt 20 bilar i Göteborg.

Föreningen har bilar i olika storlekar, bland dem en skåpbil, och flera av bilarna är miljöbilar. Har ni särskilda önskemål och behov kring fordon är vi alltid öppna för att diskutera en lösning.

Många fördelar

  • bilen har en fast parkeringsplats
  • bilen blir tvättad och servad regelbundet
  • de fasta kostnaderna är mycket låga
  • betala när bilen används, inte när den står stilla
  • bokningstid från 30 minuter till tre veckor 
  • trängselavgifter betalas av kooperativet

Hur funkar det?

De företag som är medlemmar i Göteborgs Bilkoop kallar vi juridiska medlemmar. Alla medlemmar betalar en insats för att gå med i föreningen och för företag är den 7000 kr. Insatsen återbetalas till medlemmen i samband med utträde (för detaljer kring insats kan ni läsa våra stadgar eller kontakta oss). Årsavgiften för medlemskapet är 2950 kr exklusive moms. I samband med medlemsansökan gör vi en kreditkontroll.

Företaget meddelar Göteborgs Bilkoop vilka anställda som ska vara nyttjare, det vill säga kunna köra våra bilar inom ramen för företagets medlemskap. Nyttjarna kallas till en obligatorisk utbildning på cirka 2 timmar för att lära sig hur bokningssystemet och bildelningen fungerar. Därefter läggs de in i bokningssystemet och får tillgång till föreningens bilar.

Bilarna bokas på Internet och öppnas enkelt med ett SMS eller med ett Västtrafikkort.

Alla medlemmar, även de juridiska, har en arbetsplikt. För vanliga medlemmar kan det innebära bilvård, men för juridiska medlemmar handlar det om sådant de kan bidra med. Det kan handla om att upplåta en parkeringsplats eller hjälpa till med tjänster.

Priser

Använd gärna vår körningskalkylator för att kolla våra priser. Kom ihåg att alla priser i kalkylatorn är inklusive moms.

Välkommen att ansöka om medlemsskap!