Kooperativet tar, precis som kommersiella bilpooler, ut både fasta och rörliga avgifter. Vi vill dock påstå att våra avgifter är avsevärt lägre än det stora kommersiella alternativet i Göteborg. 

Fasta avgifter

Årsavgiften för 2017 är 950 kr. Företag och organisationer betalar 2950 kr exklusive moms.

När du går med i föreningen betalar du 3500 kr i insats. Ytterligare personer i hushållet kan registrera sig som nyttjare och betalar 1500 kr i insats. Organisationer och företag betalar 7000 kr. Insatsen får du tillbaka när du går ur föreningen. Om föreningen gått med förlust så dras en solidarisk del av förlusten från din insats före återbetalning.

Rörliga avgifter

För varje körning är bokningsavgiften 30 kr (inklusive moms). Bränsle är inkluderatSjälvriskreducering är inkluderat (1 krona per timme, 20 kronor per dygn).  Du betalar även per sträcka och tid. Använd körningskalkylatorn för att se vad det kostar!

Försäkring

Alla bilar är helförsäkrade. Försäkringen gäller om medlem eller nyttjare finns med i bilen under färd.

Läs mer

Göteborgs kommun har gjort en jämförelse mellan olika bilpooler i Göteborg.

Körningskalkylatorn