Hur fungerar ett bilkooperativ?

En grupp äger gemensamt en eller flera bilar. Eftersom bilen då används mer än om alla skulle haft sin egen, så blir de fasta kostnaderna per mil lägre. Du slipper själv göra en stor investering men har ändå råd att ha en ny, bensinsnål och bra försäkrad bil. Dessutom håller vi nere kostnaderna genom att dela på parkeringsplats och arbetsuppgifter kring till exempel bilvård.

Hur mycket arbete innebär det?

Arbetet i kooperativet utförs på ideell grund och alla medlemmar ingår i någon arbetsgrupp. Du får räkna med att lägga ned i snitt 5–10 timmar per år. Gruppen har ett gemensamt ansvar över sitt område, till exempel att städa och kontrollera bilar, försäkringsfrågor eller föreningens hemsida.

Har Göteborgs Bilkoop någon politisk anknytning?

Nej.

Vilka är medlemmarna?

Alla sorters människor är medlemmar. De flesta har ett starkt miljöengagemang. En del tilltalas av den kooperativa ägandeformen, och vill kunna köra bra bilar till en mycket rimlig kostnad utan att själv behöva betala garagehyra, meka eller bekymra sig om besiktning. Vi är studerande, anställda, egna företagare, pensionärer. En del är ensamstående, andra har liten eller stor familj.

Vem bestämmer?

Medlemmarna bestämmer tillsammans. Vi har en årsstämma där verksamhetens riktlinjer beslutas. En vald styrelse leder den löpande verksamheten mellan stämmorna. Mellan stämmorna hålls ibland ytterligare en medlemsstämma, där aktuella frågor kan diskuteras.

Kan ett företag bli medlem?

Ja. Medlemsvillkoren för juridiska personer (företag och organisationer) avtalas mellan Göteborgs Bilkoop och företaget eller organisationen.

Jag bor inte i Majorna, finns det bilpool någon annanstans?

Vi har inga krav på var du måste bo för att vara medlem och bilarna är heller inte placerade enbart i Majorna (se Våra bilar). Om 10–12 hushåll i ett nytt område går med i Göteborg Bilkoop så kan vi placera en bil där. Det finns även bilkooperativ och bilpooler i andra delar av Göteborg.

Kan jag köra i helgen om jag går med idag?

Nej, så snabbt går det inte. Först måste du väljas in på styrelsens månadsmöte och sedan betala årsavgift och insats. Därefter får du dina nycklar i samband med att du träffar en utbildare för att gå igenom allt praktiskt. Sedan kan du boka och köra.

Kan jag ta närmaste bil nu?

Nej, du bokar den bil du önskar. Boka gärna med marginal så att du hinner tanka om det behövs (minst halv tank vid återlämnandet), och städa ur bilen innan bokningstiden är slut. Endast den som bokat bilen kan öppna den.

Kan min kompis köra om jag är medlem?

Ja, men du som är medlem behöver åka med i bilen.

Är bilarna försäkrade?

Ja, samtliga bilar är helförsäkrade.

Hur fungerar det med bilnycklar?

Vårt bokningssystem är baserat på SMS och smartcard (RFID-kort). Antingen låser du upp bilen med SMS eller så använder du kort med RFID-teknik (till exempel Västtrafik-kort). Bilnyckeln sitter i bilen och när du låst upp och tagit fram nyckeln fungerar det som att köra vilken bil som helst. Du lämnar tillbaka bilen genom att sätta tillbaks nyckeln i sin hållare och stänga alla dörrar.

Finns allergifri bil?

Ungefär hälften av våra bilar är pälsdjursfria. För att pälsdjursallergiker ska kunna använda dessa bilar så får inga pälsdjur vara i bilarna. Se vad som gäller under Våra bilar. Alla bilar är rökfria.

Finns barnstolar att hyra eller låna av kooperativet?

Nej, kooperativet har inga barnstolar. Flera bilar har fästen i golvet för bakåtvänd bilstol. 

Hur bokar man?

Du bokar på http://goteborgsbilkoop.miveo.se.

Hur hårt är bokningstrycket?

Det varierar beroende på till exempel årstid och veckodag. Vi har tumregeln en bil per 10–20 hushåll. Efterfrågan är störst över storhelger och sommarsemestrar och minst under arbetsveckorna på vinterhalvåret. Behöver du bil dagtid eller är flexibel med tiden, och kan du dessutom tänka dig en bil som finns en bit bort så brukar det inte vara några problem. Se till att boka i god tid inför helger.

Hur ofta får jag köra – och hur länge?

Det finns inga fasta begränsningar på hur ofta du får boka bil, men bokningstiden är max två veckor i sträck (undantag kan beviljas av styrelsen). Om någon medlem har invändningar mot hur en bil bokas så kan styrelsen besluta om eventuella begränsningar. Under sommarsemestern ökar föreningen biltätheten något.

Får jag köra bilen utomlands?

Ja, det går bra. Tänk på att bilens tankningskort kanske inte fungerar utomlands. Betala själv och lämna in blanketten om ersättning (kommer snart!) efteråt.

Vad gör jag om bilen inte finns på plats när jag bokat?

Det händer ytterst sällan. Den medlem som inte lämnat tillbaka bilen i tid till nästa körning blir betalningsansvarig för eventuell ersättningsbil eller taxikostnad åt dig.

Vem tankar?

Du tankar bilen om det behövs under din bokningstid och betalar med föreningens kort som du hittar i bilen. Bränslekostnaden är inkluderad i milkostnaden. Kom ihåg att alltid lämna tillbaka bilen med minst halv tank.

Vem städar bilarna?

Du måste lämna tillbaka bilen i städat skick. Plocka undan skräp inuti och dammsug om du haft husdjur med. Om bilens yttre är nedsmutsat ska du tvätta av den. Är bilen i behov av reparation eller service, kontakta bilvårdsgruppens månadsansvarige och berätta det. Bilvårdsgruppen går igenom bilen en gång per månad.

Hur går jag ur föreningen?

Du kan gå ur föreningen i samband med årsskiftet. Uppsägningstiden är en månad. Du måste alltså begära utträde före den sista november för att avsluta medlemskapet innan året är slut. Din insats till föreningen betalas tillbaka när årets bokslut är klart och har godkänts av årsstämman, vanligen i maj. Om föreningen har gått med förlust under den tid du varit medlem så dras en solidarisk del av förlusten av från insatsen före återbetalning.