Beige metallic, 5 platser

Inköpt: 2012-04-26

Parkering: Taket på P-huset bakom Tibergs Möbler på Bangatan. Plats nr 40. OBS! Infart till P-husets tak från Bangatan. Ingen portnyckel behövs.

Tankas hos Shell

Kalender: Bangatan I