Silver, 5 platser

Inköpt: 2012-04-26

Parkering: Konstepidemins väg 10, nedanför blå huset på den stora parkeringen. Direkt till vänster om de två sunfleetbilarna.

Tankas hos Statoil

Kalender: Konstepidemin