Beige metallic, 5 platser

Inköpt: 2013-05-31

Parkering: Seglaregatan. Ca 100 m upp på Seglaregatan, bakom Chapmans torg. På höger sida finns en parkeringsyta och ett dagis (gul byggnad). Bilen står på den andra raden, tredje platsen från höger sett från Seglaregatan. Det finns en skylt på bortre kortsidan som visar att platsen tillhör Göteborgs Bilkooperativ.

Tankas hos Shell.

Kalender: Seglaregatan