OBS! Tillfällig flytt. Bilen står till och med 6 juli 2017 på annan plats på Sänkverksgatan, markerad "Förhyrd". Tillfälligt parkeringstillstånd ligger i bilen.

Silver, 5 platser

Inköpt: 2011-05-20

Parkering: Sänkverksgatan (Johannesplatsen). I mitten av raden närmst rondellen Första Långgatan/Stigbergsliden.

Tankas hos Shell

Kalender: Sänkverksgatan